Mathelo online nascholingsaanbod GeoGebra schooljaar 2018-2019

Didactisch gebruik van GeoGebra 6

GeoGebra voor de eerste graad

Inschrijvingsformulier GeoGebra in de eerste graad

        

GeoGebra voor de tweede graad

Inschrijvingsformulier GeoGebra in de tweede graad

          

GeoGebra voor de derde graad

Inschrijvingsformulier GeoGebra in de derde graad

            

Ruimtemeetkunde met GeoGebra 3D

Inschrijvingsformulier webcursus ruimtemeetkunde

            

Lesvervangend materiaal voor leerlingen

Interactieve leerpaden voor het 1ste jaar

Inschrijvingsformulier leerpaden 1ste jaar