Mathelo leeromgeving voor wiskunde

GRATIS LESMATERIAAL TIJDENS CORONACRISIS


Door de actuele problematiek rond het coronavirus hebben België en Nederland maatregelen getroffen:
geen les meer in alle scholen tot 3 april 2020.

Om wiskundeleraars en hun leerlingen optimaal te ondersteunen in deze lesvrije weken worden een aantal onderdelen van Mathelo,
het online leerplatform voor wiskunde, nu GRATIS opengesteld tot 18 april 2020.

Leerlingen kunnen van thuis uit de leerstof herhalen en inoefenen aan de hand van online werkbladen en oefeningen.

Momenteel zijn er tien leerpaden meetkunde voor het eerste jaar en ook tien leerpaden meetkunde voor het tweede jaar beschikbaar.

Deze interactieve leerpaden en werkbladen kunnen door leerlingen op hun eigen tempo worden doorgenomen.

Om leerlingen en hun leerkrachten op een creatieve wijze wiskunde te laten ontdekken
worden ook werkbladen om de ICT-basisvaardigheden in het gebruik van GeoGebra ter beschikking gesteld.

Er zal ook een aanbod voor de tweede- en de derde graad worden uitgewerkt.

Mathelonet


  Beschikbare cursussen

  GRATIS TOEGANKELIJK ALS GAST 

  Interactieve leerpaden voor het eerste jaar van de eerste graad.

  Lesmateriaal voor BZL waarin de volledige leerstof meetkunde van het eerste jaar wordt behandeld.

  • Interactief lesvervangend materiaal voor leerlingen.
  • 10 leerpaden per jaar (15 tot 20 lestijden per leerjaar).
  • Lesmateriaal geordend volgens het leerplan.
  • Leerlingen doorlopen elk lesonderdeel stap voor stap met feedback.
  • Inzetbaar bij elke wiskundemethode of handboek.
  • Ideaal om de leerstof aan te brengen of te herhalen.
  • Ook inzetbaar als remediëring of te gebruiken als huistaak.
  • Per jaar ruim 200 originele GeoGebra applets als demonstratie in de les.
  • Bundeling van applets in GeoGebraboek
  • ...

  Praktische werkwijze:

  • Klik op de link "Leerpaden meetkunde voor het eerste jaar"
  • Inloggen als gast 
  • Het is niet nodig om in te schrijven of te registreren of een account aan te maken

  GRATIS TOEGANKELIJK ALS GAST 

  Interactieve leerpaden voor het eerste jaar van de eerste graad.

  Lesmateriaal voor BZL waarin de volledige leerstof meetkunde van het eerste jaar wordt behandeld.

  • Interactief lesvervangend materiaal voor leerlingen.
  • 10 leerpaden per jaar (15 tot 20 lestijden per leerjaar).
  • Lesmateriaal geordend volgens het leerplan.
  • Leerlingen doorlopen elk lesonderdeel stap voor stap met feedback.
  • Inzetbaar bij elke wiskundemethode of handboek.
  • Ideaal om de leerstof aan te brengen of te herhalen.
  • Ook inzetbaar als remediëring of te gebruiken als huistaak.
  • Per jaar ruim 200 originele GeoGebra applets als demonstratie in de les.
  • Bundeling van applets in GeoGebraboek
  • ...

  Praktische werkwijze:

  • Klik op de link "Leerpaden meetkunde voor het eerste jaar
  • Inloggen als gast 
  • Het is niet nodig om in te schrijven of te registreren of een account aan te maken

  Gratis toegankelijk als GAST zonder te registreren...

  Gratis toegankelijk als GAST zonder te registreren...

  Inschrijvingen verlengd tot 22 april 2020

  In het nieuwe leerplan voor wiskunde in de eerste graad krijgt het leerplanonderdeel beschrijvende statistiek een pertinente rol. 

  In deze webcursus besteden wij aandacht aan de implementatie van de nieuwe eindtermen voor statistiek, samen met de transversale eindtermen voor onderzoeks- en digitale-competenties.

  Volgende onderwerpen komen hierbij aan bod:

  • een vleugje historiek;
  • informatie halen uit tabellen, grafieken en diagrammen;
  • misleidende grafieken;
  • categorische en numerieke data, databanken;
  • frequentietabellen opstellen;
  • grafische voorstellingen van data: staafdiagram, lijndiagram, cirkeldiagram, dotplot, stengelbladdiagram;
  • ICT-ondersteuning met GeoGebra en Excel;
  • centrum- en spreidingsmaten bepalen: gemiddelde, mediaan, modus, variatiebreedte;
  • datasets onderling vergelijken;
  • een eigen statistisch onderzoek samen met de leerlingen uitvoeren;
  • ...

  Het lesmateriaal omvat een leerboek met:

  • talrijke originele en actuele gegevens;
  • uitgewerkte voorbeelden in realistische contexten; 
  • oefeningen; 
  • bijhorende GeoGebra applets ter visualisatie;
  • demonstratiebestanden;
  • verbetersleutels;
  • ...

  Inschrijvingsformulier webcursus "Data en onzekerheid"


  Inschrijvingen verlengd tot 22 april 2020
  De webcursus “GeoGebra van A tot Z” bestaat uit vijf modules waarbij telkens één onderdeel van het programma GeoGebra uitvoerig wordt toegelicht aan de hand van didactische voorbeelden uit de wiskundeles. 

  Een erg uitgebreide handleiding met uitgewerkte voorbeelden (244 pagina’s) en interactieve GeoGebrabestanden te downloaden via het  leerplatform.

  Module 1: Meetkunde

  Module 2: Grafieken

  Module 3: Het rekenblad

  Module 4: Ruimtemeetkunde

  Module 5: CAS

  Deze webcursus is enkel toegankelijk na inschrijving met jouw cursussleutel!

  Infofolder GeoGebra 6 van A tot Z.pdf

  Inschrijvingsformulier GeoGebra 6 van A tot Z


  Bekijk een aantal voorbeeldpagina's en de volledige inhoudstafel van deze webcursus
  via deze
   deze link op Issuu

  Inschrijvingen verlengd tot 22 april 2020.

  De nieuwste versie GeoGebra 6 beschikt over een apart 3D-tekenvenster en een werkbalk om meetkundige constructies in de ruimte uit te voeren en ruimtelijke objecten te manipuleren.

  Deelnemers aan deze webcursus beschikken na afloop over voldoende ervaring, om de 3D-versie van GeoGebra te integreren in hun dagdagelijkse lespraktijk en zelf eenvoudige dynamische GeoGebra bestanden te maken.

  Een erg uitgebreide syllabus (> 150 pagina’s) met bijhorende GeoGebra bestanden, kan door de deelnemers via de website worden gedownload.

  Infofolder ruimtemeetkunde met GeoGebra 6.pdf

  Inschrijvingsformulier ruimtemeetkunde

  Deze webcursus is enkel toegankelijk na inschrijving met jouw cursussleutel!

  Inschrijvingen verlengd tot 22 april 2020

  Ontdek de talrijke gebruiksmogelijkheden van GeoGebra met voorbeelden uit de eerste graad.

  GeoGebra kan door leerlingen gebruikt worden voor het maken van dynamische meetkundige constructies, het tekenen van grafieken en krommen, het zelfstandig exploreren van wiskundige begrippen in algebra, meetkunde, goniometrie, statistiek en ruimtemeetkunde.

  Wiskundeleraren kunnen met GeoGebra lesmateriaal verfraaien met afbeeldingen en interactieve werkbladen creëren als demonstratie in de wiskundeles en deze applets integreren in de digitale leeromgeving van de school

  Een erg uitgebreide syllabus (> 110 pagina’s)met bijhorende GeoGebra bestanden, kan door de deelnemers via de website worden gedownload.


  Infofolder GeoGebra in de eerste graad.pdf

  Inschrijvingsformulier GeoGebra in de eerste graad


  Deze webcursus is enkel toegankelijk na inschrijving met jouw cursussleutel!

  Deelnemers aan deze webcursus ontvangen ook een wachtwoord

  om, samen met hun leerlingen, als gast GRATIS deel te nemen aan de leerpaden voor meetkunde

  Nascholingscursus voor gevorderde GeoGebra gebruikers.

  Alle graden, ASO, TSO en BSO in Vlaanderen.

  Onderbouw en bovenbouw in Nederland.

  INSCHRIJVINGEN AFGESLOTEN