Mathelo leeromgeving voor wiskunde

Online nascholingsaanbod voor wiskundeleraren


Zoek jij naar onmiddellijk bruikbare ICT-tools en interactief lesmateriaal voor wiskunde?

Onze jarenlange expertise in het didactisch gebruik van ICT in de wiskundeles hebben wij gebundeld in een aantal webcursussen.

Je kan aan deze webcursussen deelnemen op je eigen tempo, op een locatie en tijdstip naar keuze via het Internet.

Doelgroep

Wiskundeleraren secundair onderwijs Vlaanderen en voorgezet onderwijs in Nederland.

Cursusmateriaal

Syllabi met handleidingen, uitgewerkte lessen, leerlingenwerkbladen en een uitgebreide collectie dynamische bestanden.

kunnen via dit leerplatform worden gedownload door de deelnemers.

Mathelonet

Online nascholingsaanbod schooljaar 2021-2022


Aanbod tweede graad nieuwe eindtermen


Grafentheorie (met gratis interactief handboek voor leerlingen)

Infofolder 4.pdf     Inschrijvingsformulier 4

BEKIJK HOOFDSTUK 1/7 VAN DE WEBCURSUS GRAFENTHEORIE
KLIK OP ONDERSTAANDE AFBEELDING

Bordboek HS 1 grafentheorie


Beschrijvende statistiek (met gratis interactief handboek voor leerlingen)

In voorbereiding

Mathelonet


Aanbod voor alle graden


Tools voor digitaal onderwijs in de wiskunde (herneming)

Infofolder 1.pdf     Inschrijvingsformulier 1


Statistiek "data en onzekerheid" in de eerste graad (herneming)

Infofolder 2.pdf     Inschrijvingsformulier 2


GeoGebra van A tot Z basiscursus (herneming)

Infofolder 3.pdf     Inschrijvingsformulier 3


Mathelonet

Gratis interactief lesmateriaal voor de wiskundeles

Om wiskundeleraren en hun leerlingen optimaal te ondersteunen
zijn een groot aantal voorbeelden uit de webcursussen vrij toegankelijk via

https://www.geogebra.org/u/ivandewinne 

Mathelonet

Beschikbare cursussen

Grafentheorie één van de opvallende nieuwe onderwerpen die op het leerplan van de tweede graad staan.

Voor de meeste wiskundeleraars is het onderwerp grafentheorie een totale onbekende. 

Momenteel is er weinig of geen bruikbaar materiaal beschikbaar om grafentheorie op het niveau van de leerlingen uit de tweede graad aan te brengen.

Met deze webcursus wil het team van Mathelo wiskundeleraars ondersteunen bij de invoering van de grafentheorie.

HS 1 Het zevenbruggenprobleem van Koningsbergen
Inleidende begrippen; knopen en bogen, graad van een knoop.
Toepassingen: Tweedelingsgrafen, vrienden op feestje, huwelijkstelling Hall...

HS 2 Eulergrafen
Huisjes tekenen, Eulersporen en Eulercircuits, stellingen, stappenplan.
Toepassingen: het Chinese postbode probleem.

HS 3 Kleuren van grafen
Kleuren van landkaarten, historiek, puzzelplezier.
Graafkleuringen, planaire grafen...
Greedy algoritme voor het kleuren van grafen.

HS 4 Hamiltongrafen
Van Platonisch veelvlak naar Hamiltongraaf.
Een reis rond de wereld met het icosean Game.
Verschil tussen Eulergrafen en Hamiltongrafen.
Eigenschappen Hamiltongrafen.
Criteria: stelling van Dirac, Ore... Formule van Euler.

HS 5 Het handelsreizigersprobleem TSP
Praktisch onoplosbare problemen.
Hamiltoncykels.
De TSP-wedloop
Heuristieken: beste-buur, invoegen...

HS 6 Bomen
Minimaal opspannende boom.
Algoritme van Prim en Kruskal.

HS 7 Kortste route
Brute force algoritme, dichtste buur algoritme.
Algoritme van Dijkstra.

Aansluitend bij elk hoofdstuk een reeks oefeningen en vraagstukken voor leerlingen.
Verbetersleutels voor de leraars.
Collectie interactieve GeoGebrabestanden

Infofolder Grafentheorie.pdf     Inschrijvingsformulier Grafentheorie

Afstandsleren, blended learning, flipping the classroom …zijn slechts een paar begrippen die sinds de Coronacrisis aan belang winnen.

Deze webcursus heeft tot doel om je onder te dompelen in de mogelijkheden die digitale didactiek biedt…

Volgende interactieve webapplicaties worden uitvoerig toegelicht:

H5P: Interactieve oefeningen maken, delen en hergebruiken zoals sleepoefeningen, hotspots, meerkeuzevragen, waar/vals, image pairing, rekenkunde quiz... Online toetsen met score.

Desmos: Uitermate gebruiksvriendelijke app voor de studie van functies en krommen in cartesische– en poolcoördinaten. Mogelijkheid om  leerpaden te delen in Desmos Classroom.

BookwidgetsPlatform voor het creëren van digitale oefeningen. Keuze uit een bibliotheek met 40 soorten activiteiten. Perfecte integratie binnen Moodle, Google Classroom, Smartschool.

Graspable Math: Leer stapsgewijs en op een intuïtieve en dynamische manier rekenen met getallen. Ontdek op speelse wijze de volgorde van bewerkingen, formules en het oplossen van eenvoudige vergelijkingen. Ideaal als presentatietool in combinatie met whiteboard.

GeoGebra: Zoek en vind bruikbare applets in de materialenbank. Orden dynamische applets tot leerpaden in een online boek. Ontdek de
recente toepassingen zoals het notitieboek en het virtuele klaslokaal van GeoGebra.

Moodle digitale leeromgevingOntwikkel jouw eigen webcursus in MoodleCloud als gratis alternatief voor betalende diensten.

...en nog veel meer!

Infofolder Tools voor digitaal lesgeven.pdf

Inschrijvingsformulier Tools voor digitaal lesgeven

Beschikbaar vanaf oktober 2020...

De webcursus “GeoGebra van A tot Z” bestaat uit vijf modules waarbij telkens één onderdeel van het programma GeoGebra uitvoerig wordt toegelicht aan de hand van didactische voorbeelden uit de wiskundeles. 

Een erg uitgebreide handleiding met uitgewerkte voorbeelden (244 pagina’s) en interactieve GeoGebrabestanden te downloaden via het  leerplatform.

Module 1: Meetkunde

Module 2: Grafieken

Module 3: Het rekenblad

Module 4: Ruimtemeetkunde

Module 5: CAS

Deze webcursus is enkel toegankelijk na inschrijving met jouw cursussleutel!

Infofolder GeoGebra 6 van A tot Z.pdf

Inschrijvingsformulier GeoGebra 6 van A tot Z


Bekijk een aantal voorbeeldpagina's en de volledige inhoudstafel van deze webcursus
via deze
 deze link op Issuu

In het nieuwe leerplan voor wiskunde in de eerste graad krijgt het leerplanonderdeel beschrijvende statistiek een pertinente rol. 

In deze webcursus besteden wij aandacht aan de implementatie van de nieuwe eindtermen voor statistiek, samen met de transversale eindtermen voor onderzoeks- en digitale-competenties.

Volgende onderwerpen komen hierbij aan bod:

 • een vleugje historiek;
 • informatie halen uit tabellen, grafieken en diagrammen;
 • misleidende grafieken;
 • categorische en numerieke data, databanken;
 • frequentietabellen opstellen;
 • grafische voorstellingen van data: staafdiagram, lijndiagram, cirkeldiagram, dotplot, stengelbladdiagram;
 • ICT-ondersteuning met GeoGebra en Excel;
 • centrum- en spreidingsmaten bepalen: gemiddelde, mediaan, modus, variatiebreedte;
 • datasets onderling vergelijken;
 • een eigen statistisch onderzoek samen met de leerlingen uitvoeren;
 • ...

Het lesmateriaal omvat een leerboek met:

 • talrijke originele en actuele gegevens;
 • uitgewerkte voorbeelden in realistische contexten; 
 • oefeningen; 
 • bijhorende GeoGebra applets ter visualisatie;
 • demonstratiebestanden;
 • verbetersleutels;
 • ...

Inschrijvingsformulier webcursus "Data en onzekerheid"


GRATIS TOEGANKELIJK ALS GAST 

Interactieve leerpaden voor het eerste jaar van de eerste graad.

Lesmateriaal voor BZL waarin de volledige leerstof meetkunde van het eerste jaar wordt behandeld.

 • Interactief lesvervangend materiaal voor leerlingen.
 • 10 leerpaden per jaar (15 tot 20 lestijden per leerjaar).
 • Lesmateriaal geordend volgens het leerplan.
 • Leerlingen doorlopen elk lesonderdeel stap voor stap met feedback.
 • Inzetbaar bij elke wiskundemethode of handboek.
 • Ideaal om de leerstof aan te brengen of te herhalen.
 • Ook inzetbaar als remediëring of te gebruiken als huistaak.
 • Per jaar ruim 200 originele GeoGebra applets als demonstratie in de les.
 • Bundeling van applets in GeoGebraboek
 • ...

Praktische werkwijze:

 • Klik op de link "Leerpaden meetkunde voor het eerste jaar"
 • Inloggen als gast 
 • Het is niet nodig om in te schrijven of te registreren of een account aan te maken

GRATIS TOEGANKELIJK ALS GAST 

Interactieve leerpaden voor het eerste jaar van de eerste graad.

Lesmateriaal voor BZL waarin de volledige leerstof meetkunde van het eerste jaar wordt behandeld.

 • Interactief lesvervangend materiaal voor leerlingen.
 • 10 leerpaden per jaar (15 tot 20 lestijden per leerjaar).
 • Lesmateriaal geordend volgens het leerplan.
 • Leerlingen doorlopen elk lesonderdeel stap voor stap met feedback.
 • Inzetbaar bij elke wiskundemethode of handboek.
 • Ideaal om de leerstof aan te brengen of te herhalen.
 • Ook inzetbaar als remediëring of te gebruiken als huistaak.
 • Per jaar ruim 200 originele GeoGebra applets als demonstratie in de les.
 • Bundeling van applets in GeoGebraboek
 • ...

Praktische werkwijze:

 • Klik op de link "Leerpaden meetkunde voor het eerste jaar
 • Inloggen als gast 
 • Het is niet nodig om in te schrijven of te registreren of een account aan te maken

Nascholingscursus didactisch gebruik van GeoGebra voor wiskundeleraren;

 • Alle graden in Vlaanderen: ASO, TSO en KSO
 • Voortgezet onderwijs in Nederland: HAVO/VWO

Beknopt overzicht van de inhoud van de webcursus.

Hoofdstuk 1: Presenteren, demonstreren, bewijzen,layout mogelijkheden, visualisaties in 3D, overloop constructie, spoor tonen, rolmenu...

Hoofdstuk 2: Schuifknoppen en animaties, constructies stap voor stap tonen, gebruik van parameters, animaties maken en indelen, macro’s.

Hoofdstuk 3: Verschijnende- en verdwijnende objecten, voorwaardelijke objecten en scripts, herdefiniëren van objecten.

Hoofdstuk 4: Lijsten en iteraties, numerieke rijen, rijen van objecten, iteraties via commando’s en het rekenblad.

Hoofdstuk 5: verbeterde teksttool , statische en dynamische tekst, labels, formules en LaTeX, metingen…

Hoofdstuk 6: Dynamische kleuren en afbeeldingen, het RGB-kleurmodel en geavanceerde instellingen, gebruik van afbeeldingen.

Hoofdstuk 7: Besturingselementen, aanvinkvakjes en Booleaanse operatoren, invulvakjes en actieknoppen, keuzerondjes.

Hoofdstuk 8: Computer Algebra Systeem ,exact– en symbolisch rekenen met CAS.

Hoofdstuk 9: GeoGebratube en GeoGebrabooks, downloaden GeoGebra bestanden, delen van lesmateriaal, bundeling applets in GeoGebraboeken.

Hoofdstuk 10: Integratie met andere toepassingen, Word en Powerpoint 2010, leeromgevingen, Moodle, werken met GeoGebragroepen...

Meer info en inschrijven via www.mathelo.net