Mathelo leeromgeving voor wiskunde

Online nascholingen voor wiskundeleraren

Door de actuele problematiek zit online lesgeven en het gebruik van digitale tools in een stroomversnelling. 

Zoek jij naar onmiddellijk bruikbaar interactief lesmateriaal voor wiskunde?

Onze jarenlange expertise in het didactisch gebruik van GeoGebra hebben wij gebundeld in een aantal webcursussen.

Je kan aan deze webcursussen deelnemen op je eigen tempo, op een locatie en tijdstip naar keuze.

Doelgroep

Wiskundeleraren secundair onderwijs Vlaanderen en voorgezet onderwijs in Nederland.

Cursusmateriaal

Syllabi met handleidingen, uitgewerkte lessen, leerlingenwerkbladen en een uitgebreide collectie GeoGebra bestanden

kunnen via dit leerplatform worden gedownload door de deelnemers.

Mathelonet

Neem een optimale start met afstandsleren voor wiskunde!

Schrijf je nu in voor één van de volgende webcursussen

Statistiek "data en onzekerheid" in de eerste graad

GeoGebra van A tot Z

Ruimtemeetkunde met GeoGebra

Deze webcursussen zijn ook beschikbaar tijdens de zomervakantie en blijven volgend schooljaar toegankelijk.

Mathelonet

Gratis lesmateriaal voor leerlingen tijdens de coronacrisis


Om wiskundeleraren en hun leerlingen optimaal te ondersteunen in deze periode worden een aantal onderdelen van Mathelo, 

het online leerplatform voor wiskunde, nu GRATIS opengesteld tot het einde van dit schooljaar 2020.

Leerlingen kunnen van thuis uit de leerstof herhalen en inoefenen aan de hand van online werkbladen en oefeningen.

Momenteel zijn er tien leerpaden meetkunde voor het eerste jaar en ook tien leerpaden meetkunde voor het tweede jaar beschikbaar.

Deze interactieve leerpaden en werkbladen kunnen door leerlingen op hun eigen tempo worden doorgenomen.

Mathelonet


  Beschikbare cursussen


  In het nieuwe leerplan voor wiskunde in de eerste graad krijgt het leerplanonderdeel beschrijvende statistiek een pertinente rol. 

  In deze webcursus besteden wij aandacht aan de implementatie van de nieuwe eindtermen voor statistiek, samen met de transversale eindtermen voor onderzoeks- en digitale-competenties.

  Volgende onderwerpen komen hierbij aan bod:

  • een vleugje historiek;
  • informatie halen uit tabellen, grafieken en diagrammen;
  • misleidende grafieken;
  • categorische en numerieke data, databanken;
  • frequentietabellen opstellen;
  • grafische voorstellingen van data: staafdiagram, lijndiagram, cirkeldiagram, dotplot, stengelbladdiagram;
  • ICT-ondersteuning met GeoGebra en Excel;
  • centrum- en spreidingsmaten bepalen: gemiddelde, mediaan, modus, variatiebreedte;
  • datasets onderling vergelijken;
  • een eigen statistisch onderzoek samen met de leerlingen uitvoeren;
  • ...

  Het lesmateriaal omvat een leerboek met:

  • talrijke originele en actuele gegevens;
  • uitgewerkte voorbeelden in realistische contexten; 
  • oefeningen; 
  • bijhorende GeoGebra applets ter visualisatie;
  • demonstratiebestanden;
  • verbetersleutels;
  • ...

  Inschrijvingsformulier webcursus "Data en onzekerheid"  De webcursus “GeoGebra van A tot Z” bestaat uit vijf modules waarbij telkens één onderdeel van het programma GeoGebra uitvoerig wordt toegelicht aan de hand van didactische voorbeelden uit de wiskundeles. 

  Een erg uitgebreide handleiding met uitgewerkte voorbeelden (244 pagina’s) en interactieve GeoGebrabestanden te downloaden via het  leerplatform.

  Module 1: Meetkunde

  Module 2: Grafieken

  Module 3: Het rekenblad

  Module 4: Ruimtemeetkunde

  Module 5: CAS

  Deze webcursus is enkel toegankelijk na inschrijving met jouw cursussleutel!

  Infofolder GeoGebra 6 van A tot Z.pdf

  Inschrijvingsformulier GeoGebra 6 van A tot Z


  Bekijk een aantal voorbeeldpagina's en de volledige inhoudstafel van deze webcursus
  via deze
   deze link op Issuu


  De nieuwste versie GeoGebra 6 beschikt over een apart 3D-tekenvenster en een werkbalk om meetkundige constructies in de ruimte uit te voeren en ruimtelijke objecten te manipuleren.

  Deelnemers aan deze webcursus beschikken na afloop over voldoende ervaring, om de 3D-versie van GeoGebra te integreren in hun dagdagelijkse lespraktijk en zelf eenvoudige dynamische GeoGebra bestanden te maken.

  Een erg uitgebreide syllabus (> 150 pagina’s) met bijhorende GeoGebra bestanden, kan door de deelnemers via de website worden gedownload.

  Infofolder ruimtemeetkunde met GeoGebra 6.pdf

  Inschrijvingsformulier ruimtemeetkunde

  Deze webcursus is enkel toegankelijk na inschrijving met jouw cursussleutel!

  GRATIS TOEGANKELIJK ALS GAST 

  Interactieve leerpaden voor het eerste jaar van de eerste graad.

  Lesmateriaal voor BZL waarin de volledige leerstof meetkunde van het eerste jaar wordt behandeld.

  • Interactief lesvervangend materiaal voor leerlingen.
  • 10 leerpaden per jaar (15 tot 20 lestijden per leerjaar).
  • Lesmateriaal geordend volgens het leerplan.
  • Leerlingen doorlopen elk lesonderdeel stap voor stap met feedback.
  • Inzetbaar bij elke wiskundemethode of handboek.
  • Ideaal om de leerstof aan te brengen of te herhalen.
  • Ook inzetbaar als remediëring of te gebruiken als huistaak.
  • Per jaar ruim 200 originele GeoGebra applets als demonstratie in de les.
  • Bundeling van applets in GeoGebraboek
  • ...

  Praktische werkwijze:

  • Klik op de link "Leerpaden meetkunde voor het eerste jaar"
  • Inloggen als gast 
  • Het is niet nodig om in te schrijven of te registreren of een account aan te maken

  GRATIS TOEGANKELIJK ALS GAST 

  Interactieve leerpaden voor het eerste jaar van de eerste graad.

  Lesmateriaal voor BZL waarin de volledige leerstof meetkunde van het eerste jaar wordt behandeld.

  • Interactief lesvervangend materiaal voor leerlingen.
  • 10 leerpaden per jaar (15 tot 20 lestijden per leerjaar).
  • Lesmateriaal geordend volgens het leerplan.
  • Leerlingen doorlopen elk lesonderdeel stap voor stap met feedback.
  • Inzetbaar bij elke wiskundemethode of handboek.
  • Ideaal om de leerstof aan te brengen of te herhalen.
  • Ook inzetbaar als remediëring of te gebruiken als huistaak.
  • Per jaar ruim 200 originele GeoGebra applets als demonstratie in de les.
  • Bundeling van applets in GeoGebraboek
  • ...

  Praktische werkwijze:

  • Klik op de link "Leerpaden meetkunde voor het eerste jaar
  • Inloggen als gast 
  • Het is niet nodig om in te schrijven of te registreren of een account aan te maken

  Gratis toegankelijk als GAST zonder te registreren...

  Gratis toegankelijk als GAST zonder te registreren...