Beschikbare cursussen

Maak vrijblijvend kennis met de Mathelo leeromgeving!

Neem dit schooljaar GRATIS deel aan de GeoGebra "DEMOCURSUS"

Inschrijvingsformulier DEMOCURSUS

Mathelo leeromgeving voor wiskunde

Wenst u meer info? Contacteer ons per e-mail  ivan@mathelo.net

Doelgroep:
Wiskundeleerkrachten 2de en 3de graad Vlaanderen,
Voortgezet onderwijs Nederland

Inhoud:
Deze webcursus bestaat uit een groot aantal uitgewerkte oefeningen, bijhorende werkbladen voor leerlingen en GeoGebra applets in verband met extremumproblemen. Dit interactief lesmateriaal is geschikt om leerlingen (begeleid) zelfstandig dit onderwerp te laten verwerken.

Werkvorm:
e-learning via Mathelo leeromgeving

Syllabus en bestanden:
Leerlingenwerkbladen met bijhorende applets en uitgewerkte oplossingen voor de leerkracht zijn beschikbaar om te downloaden via de website.

INSCHRIJVINGEN AFGESLOTEN

WEBCURSUS WORDT in 2019 GEACTUALISEERD EN HERNOMEN

Interactieve leerpaden voor het eerste jaar van de eerste graad.

Lesmateriaal voor BZL waarin de volledige leerstof meetkunde van het eerste jaar wordt behandeld.

Infofolder leerpaden eerste jaar.pdf

Inschrijvingsformuliier leerpaden eerste jaar

Interactieve leerpaden voor het tweede jaar van de eerste graad.

Lesmateriaal voor BZL waarin de volledige leerstof meetkunde van het tweede jaar wordt behandeld.

Infofolder leerpaden tweede jaar.pdf

Inschrijvingsformulier leerpaden tweede jaar

Nascholingscursus basisgebruik van GeoGebra voor wiskundeleraren:

  • Doelgroep: alle wiskundeleraren secundair onderwijs Vlaanderen, voortgezet onderwijs Nederland.
  • Een uitgebreide syllabus (>140 pagina's) met alle lesteksten, leerlingenwerkbladen, oefeningen en een collectie van ruim 100 GeoGebrabestanden gebundeld in een interactief GeoGebraboek zijn te downloaden via de website voor de deelnemers. Dit materiaal mag op school voor de leerlingen vrij gekopieerd worden (niet commercieel gebruik).

INSCHRIJVINGEN AFGESLOTEN

Nascholingscursus voor gevorderde GeoGebra gebruikers.

Alle graden, ASO, TSO en BSO in Vlaanderen.

Onderbouw en bovenbouw in Nederland.

INSCHRIJVINGEN AFGESLOTEN

Nascholingscursus en (leerwerkboek) beschrijvende statistiek voor wiskundeleraren:

  • Tweede en derde graad in Vlaanderen: ASO, TSO en KSO
  • Voortgezet onderwijs in Nederland: HAVO/VWO

INSCHRIJVINGEN AFGESLOTEN