Mathelo leeromgeving voor wiskunde

Webcursussen


Ontbreekt het U, als wiskundeleraar, aan voldoende ervaring om GeoGebra nog vaker en efficiënter in te zetten in de dagdagelijkse lespraktijk?

Onze jarenlange expertise in het didactisch gebruik van GeoGebra hebben wij gebundeld in een aantal webcursussen. 

Je kan aan deze webcursussen deelnemen op je eigen tempo, individueel of in team, op een tijdstip naar keuze via het internet.

Geen onnodige verplaatsingen naar de leslocatie! 

Mathelonet

Doelgroep

Wiskundeleraren secundair onderwijs Vlaanderen en voortgezet onderwijs in Nederland.

Cursusmateriaal

Syllabus met handleidingen, uitgewerkte lessen, leerlingenwerkbladen, oefeningen, verbetersleutels en een uitgebreide collectie interactieve GeoGebra bestanden kunnen via het leerplatform worden gedownload.

Dit interactief lesmateriaal is onmiddellijk bruikbaar in de dagdagelijkse lespraktijk en mag voor niet-commerciële doeleinden vrij worden gekopieerd voor de leerlingen.

Kostprijs

Eerste deelnemer: €140

Korting vanaf tweede deelnemer van dezelfde school aan eenzelfde webcursus: €70

Gratis ter kennismaking...

Leerpaden meetkunde voor het 1ste- en het 2de jaar.

  Beschikbare cursussen

  Inschrijvingen verlengd tot 22 april 2020

  In het nieuwe leerplan voor wiskunde in de eerste graad krijgt het leerplanonderdeel beschrijvende statistiek een pertinente rol. 

  In deze webcursus besteden wij aandacht aan de implementatie van de nieuwe eindtermen voor statistiek, samen met de transversale eindtermen voor onderzoeks- en digitale-competenties.

  Volgende onderwerpen komen hierbij aan bod:

  • een vleugje historiek;
  • informatie halen uit tabellen, grafieken en diagrammen;
  • misleidende grafieken;
  • categorische en numerieke data, databanken;
  • frequentietabellen opstellen;
  • grafische voorstellingen van data: staafdiagram, lijndiagram, cirkeldiagram, dotplot, stengelbladdiagram;
  • ICT-ondersteuning met GeoGebra en Excel;
  • centrum- en spreidingsmaten bepalen: gemiddelde, mediaan, modus, variatiebreedte;
  • datasets onderling vergelijken;
  • een eigen statistisch onderzoek samen met de leerlingen uitvoeren;
  • ...

  Het lesmateriaal omvat een leerboek met:

  • talrijke originele en actuele gegevens;
  • uitgewerkte voorbeelden in realistische contexten; 
  • oefeningen; 
  • bijhorende GeoGebra applets ter visualisatie;
  • demonstratiebestanden;
  • verbetersleutels;
  • ...

  Inschrijvingsformulier webcursus "Data en onzekerheid"


  Inschrijvingen verlengd tot 22 april 2020
  De webcursus “GeoGebra van A tot Z” bestaat uit vijf modules waarbij telkens één onderdeel van het programma GeoGebra uitvoerig wordt toegelicht aan de hand van didactische voorbeelden uit de wiskundeles. 

  Een erg uitgebreide handleiding met uitgewerkte voorbeelden (244 pagina’s) en interactieve GeoGebrabestanden te downloaden via het  leerplatform.

  Module 1: Meetkunde

  Module 2: Grafieken

  Module 3: Het rekenblad

  Module 4: Ruimtemeetkunde

  Module 5: CAS

  Deze webcursus is enkel toegankelijk na inschrijving met jouw cursussleutel!

  Infofolder GeoGebra 6 van A tot Z.pdf

  Inschrijvingsformulier GeoGebra 6 van A tot Z


  Bekijk een aantal voorbeeldpagina's en de volledige inhoudstafel van deze webcursus
  via deze
   deze link op Issuu

  Inschrijvingen verlengd tot 22 april 2020.

  De nieuwste versie GeoGebra 6 beschikt over een apart 3D-tekenvenster en een werkbalk om meetkundige constructies in de ruimte uit te voeren en ruimtelijke objecten te manipuleren.

  Deelnemers aan deze webcursus beschikken na afloop over voldoende ervaring, om de 3D-versie van GeoGebra te integreren in hun dagdagelijkse lespraktijk en zelf eenvoudige dynamische GeoGebra bestanden te maken.

  Een erg uitgebreide syllabus (> 150 pagina’s) met bijhorende GeoGebra bestanden, kan door de deelnemers via de website worden gedownload.

  Infofolder ruimtemeetkunde met GeoGebra 6.pdf

  Inschrijvingsformulier ruimtemeetkunde

  Deze webcursus is enkel toegankelijk na inschrijving met jouw cursussleutel!

  Inschrijvingen verlengd tot 22 april 2020

  Ontdek de talrijke gebruiksmogelijkheden van GeoGebra met voorbeelden uit de eerste graad.

  GeoGebra kan door leerlingen gebruikt worden voor het maken van dynamische meetkundige constructies, het tekenen van grafieken en krommen, het zelfstandig exploreren van wiskundige begrippen in algebra, meetkunde, goniometrie, statistiek en ruimtemeetkunde.

  Wiskundeleraren kunnen met GeoGebra lesmateriaal verfraaien met afbeeldingen en interactieve werkbladen creëren als demonstratie in de wiskundeles en deze applets integreren in de digitale leeromgeving van de school

  Een erg uitgebreide syllabus (> 110 pagina’s)met bijhorende GeoGebra bestanden, kan door de deelnemers via de website worden gedownload.


  Infofolder GeoGebra in de eerste graad.pdf

  Inschrijvingsformulier GeoGebra in de eerste graad


  Deze webcursus is enkel toegankelijk na inschrijving met jouw cursussleutel!

  Deelnemers aan deze webcursus ontvangen ook een wachtwoord

  om, samen met hun leerlingen, als gast GRATIS deel te nemen aan de leerpaden voor meetkunde

  GRATIS TOEGANKELIJK ALS GAST MET PASWOORD (zonder in te loggen)

  Interactieve leerpaden voor het eerste jaar van de eerste graad.

  Lesmateriaal voor BZL waarin de volledige leerstof meetkunde van het eerste jaar wordt behandeld.

  • Interactief lesvervangend materiaal voor leerlingen.
  • 10 leerpaden per jaar (15 tot 20 lestijden per leerjaar).
  • Lesmateriaal geordend volgens het leerplan.
  • Leerlingen doorlopen elk lesonderdeel stap voor stap met feedback.
  • Inzetbaar bij elke wiskundemethode of handboek.
  • Ideaal om de leerstof aan te brengen of te herhalen.
  • Ook inzetbaar als remediëring of te gebruiken als huistaak.
  • Per jaar ruim 200 originele GeoGebra applets als demonstratie in de les.
  • Bundeling van applets in GeoGebraboek
  • ...

  Praktische werkwijze:

  • Inschrijving en registratie van wiskundeleraar met onderstaand formulier.
  • Leraar ontvangt een paswoord voor de leerlingen

  Infofolder leerpaden eerste jaar.pdf

  Inschrijvingsformuliier leerpaden eerste jaar

  GRATIS TOEGANKELIJK ALS GAST MET PASWOORD (zonder in te loggen)

  Interactieve leerpaden voor het eerste jaar van de eerste graad.

  Lesmateriaal voor BZL waarin de volledige leerstof meetkunde van het eerste jaar wordt behandeld.

  • Interactief lesvervangend materiaal voor leerlingen.
  • 10 leerpaden per jaar (15 tot 20 lestijden per leerjaar).
  • Lesmateriaal geordend volgens het leerplan.
  • Leerlingen doorlopen elk lesonderdeel stap voor stap met feedback.
  • Inzetbaar bij elke wiskundemethode of handboek.
  • Ideaal om de leerstof aan te brengen of te herhalen.
  • Ook inzetbaar als remediëring of te gebruiken als huistaak.
  • Per jaar ruim 200 originele GeoGebra applets als demonstratie in de les.
  • Bundeling van applets in GeoGebraboek
  • ...

  Praktische werkwijze:

  • Inschrijving en registratie van wiskundeleraar met onderstaand formulier.
  • Leraar ontvangt een paswoord voor de leerlingen.

  Infofolder leerpaden tweede jaar.pdf

  Inschrijvingsformulier leerpaden tweede jaar

  Nascholingscursus voor gevorderde GeoGebra gebruikers.

  Alle graden, ASO, TSO en BSO in Vlaanderen.

  Onderbouw en bovenbouw in Nederland.

  INSCHRIJVINGEN AFGESLOTEN