Beschikbare cursussen

De webcursus “GeoGebra van A tot Z” bestaat uit vijf modules waarbij telkens één onderdeel van het programma GeoGebra uitvoerig wordt toegelicht aan de hand van didactische voorbeelden uit de wiskundeles. 

Infofolder GeoGebra 6 van A tot Z.pdf

Inschrijvingsformulier GeoGebra 6 van A tot Z

Module 1: Meetkunde

Module 2: Grafieken

Module 3: Het rekenblad

Module 4: Ruimtemeetkunde

Module 5: CAS

Deze webcursus is enkel toegankelijk na inschrijving met jouw cursussleutel!

GRATIS TOEGANKELIJK ALS GAST MET PASWOORD (zonder in te loggen)

Interactieve leerpaden voor het eerste jaar van de eerste graad.

Lesmateriaal voor BZL waarin de volledige leerstof meetkunde van het eerste jaar wordt behandeld.

 • Interactief lesvervangend materiaal voor leerlingen.
 • 10 leerpaden per jaar (15 tot 20 lestijden per leerjaar).
 • Lesmateriaal geordend volgens het leerplan.
 • Leerlingen doorlopen elk lesonderdeel stap voor stap met feedback.
 • Inzetbaar bij elke wiskundemethode of handboek.
 • Ideaal om de leerstof aan te brengen of te herhalen.
 • Ook inzetbaar als remediëring of te gebruiken als huistaak.
 • Per jaar ruim 200 originele GeoGebra applets als demonstratie in de les.
 • Bundeling van applets in GeoGebraboek
 • ...

Praktische werkwijze:

 • Inschrijving en registratie van wiskundeleraar met onderstaand formulier.
 • Leraar ontvangt een paswoord voor de leerlingen.

Infofolder leerpaden eerste jaar.pdf

Inschrijvingsformuliier leerpaden eerste jaar

GRATIS TOEGANKELIJK ALS GAST MET PASWOORD (zonder in te loggen)

Interactieve leerpaden voor het eerste jaar van de eerste graad.

Lesmateriaal voor BZL waarin de volledige leerstof meetkunde van het eerste jaar wordt behandeld.

 • Interactief lesvervangend materiaal voor leerlingen.
 • 10 leerpaden per jaar (15 tot 20 lestijden per leerjaar).
 • Lesmateriaal geordend volgens het leerplan.
 • Leerlingen doorlopen elk lesonderdeel stap voor stap met feedback.
 • Inzetbaar bij elke wiskundemethode of handboek.
 • Ideaal om de leerstof aan te brengen of te herhalen.
 • Ook inzetbaar als remediëring of te gebruiken als huistaak.
 • Per jaar ruim 200 originele GeoGebra applets als demonstratie in de les.
 • Bundeling van applets in GeoGebraboek
 • ...

Praktische werkwijze:

 • Inschrijving en registratie van wiskundeleraar met onderstaand formulier.
 • Leraar ontvangt een paswoord voor de leerlingen.

Infofolder leerpaden tweede jaar.pdf

Inschrijvingsformulier leerpaden tweede jaar

Doelgroep:
Wiskundeleerkrachten 2de en 3de graad Vlaanderen,
Voortgezet onderwijs Nederland

Inhoud:
Deze webcursus bestaat uit een groot aantal uitgewerkte oefeningen, bijhorende werkbladen voor leerlingen en GeoGebra applets in verband met extremumproblemen. Dit interactief lesmateriaal is geschikt om leerlingen (begeleid) zelfstandig dit onderwerp te laten verwerken.

Werkvorm:
e-learning via Mathelo leeromgeving

Syllabus en bestanden:
Leerlingenwerkbladen met bijhorende applets en uitgewerkte oplossingen voor de leerkracht zijn beschikbaar om te downloaden via de website.

INSCHRIJVINGEN AFGESLOTEN

WEBCURSUS WORDT in 2019 GEACTUALISEERD EN HERNOMEN

Nascholingscursus basisgebruik van GeoGebra voor wiskundeleraren:

 • Doelgroep: alle wiskundeleraren secundair onderwijs Vlaanderen, voortgezet onderwijs Nederland.
 • Een uitgebreide syllabus (>140 pagina's) met alle lesteksten, leerlingenwerkbladen, oefeningen en een collectie van ruim 100 GeoGebrabestanden gebundeld in een interactief GeoGebraboek zijn te downloaden via de website voor de deelnemers. Dit materiaal mag op school voor de leerlingen vrij gekopieerd worden (niet commercieel gebruik).

INSCHRIJVINGEN AFGESLOTEN

Maak vrijblijvend kennis met de Mathelo leeromgeving!

Neem dit schooljaar GRATIS deel aan de GeoGebra "DEMOCURSUS"

Inschrijvingsformulier DEMOCURSUS

Mathelo leeromgeving voor wiskunde

Wenst u meer info? Contacteer ons per e-mail  ivan@mathelo.net