Mathelo leeromgeving voor wiskunde

Online nascholingsaanbod voor wiskundeleraren

Door de actuele problematiek zit online lesgeven en het gebruik van digitale tools in een stroomversnelling. 

Zoek jij naar onmiddellijk bruikbare ICT-tools en interactief lesmateriaal voor wiskunde?

Neem alvast een optimale start met afstandsleren voor wiskunde!

Onze jarenlange expertise in het didactisch gebruik van ICT in de wiskundeles hebben wij gebundeld in een aantal webcursussen.

Je kan aan deze webcursussen deelnemen op je eigen tempo, op een locatie en tijdstip naar keuze via het Internet.

Doelgroep

Wiskundeleraren secundair onderwijs Vlaanderen en voorgezet onderwijs in Nederland.

Cursusmateriaal

Syllabi met handleidingen, uitgewerkte lessen, leerlingenwerkbladen en een uitgebreide collectie dynamische bestanden.

kunnen via dit leerplatform worden gedownload door de deelnemers.

Mathelonet

Schrijf je nu in één van de volgende webcursussen


Tools voor digitaal onderwijs in de wiskunde 
Infofolder 1.pdf     Inschrijvingsformulier 1


Statistiek "data en onzekerheid" in de eerste graad
Infofolder 2.pdf     Inschrijvingsformulier 2

GeoGebra van A tot Z
Infofolder 3.pdf     Inschrijvingsformulier 3


Mathelonet

Gratis interactief lesmateriaal voor de wiskundeles

Om wiskundeleraren en hun leerlingen optimaal te ondersteunen tijdens de coronacrisis
zijn een aantal voorbeelden uit de webcursussen vrij toegankelijk via

https://www.geogebra.org/u/ivandewinne 

Mathelonet


  Beschikbare cursussen

  Afstandsleren, blended learning, flipping the classroom …zijn slechts een paar begrippen die sinds de Coronacrisis aan belang winnen.

  Deze webcursus heeft tot doel om je onder te dompelen in de mogelijkheden die digitale didactiek biedt…

  Volgende interactieve webapplicaties worden uitvoerig toegelicht:

  H5P: Interactieve oefeningen maken, delen en hergebruiken zoals sleepoefeningen, hotspots, meerkeuzevragen, waar/vals, image pairing, rekenkunde quiz... Online toetsen met score.

  Desmos: Uitermate gebruiksvriendelijke app voor de studie van functies en krommen in cartesische– en poolcoördinaten. Mogelijkheid om  leerpaden te delen in Desmos Classroom.

  BookwidgetsPlatform voor het creëren van digitale oefeningen. Keuze uit een bibliotheek met 40 soorten activiteiten. Perfecte integratie binnen Moodle, Google Classroom, Smartschool.

  Graspable Math: Leer stapsgewijs en op een intuïtieve en dynamische manier rekenen met getallen. Ontdek op speelse wijze de volgorde van bewerkingen, formules en het oplossen van eenvoudige vergelijkingen. Ideaal als presentatietool in combinatie met whiteboard.

  GeoGebra: Zoek en vind bruikbare applets in de materialenbank. Orden dynamische applets tot leerpaden in een online boek. Ontdek de
  recente toepassingen zoals het notitieboek en het virtuele klaslokaal van GeoGebra.

  Moodle digitale leeromgevingOntwikkel jouw eigen webcursus in MoodleCloud als gratis alternatief voor betalende diensten.

  ...en nog veel meer!

  Infofolder Tools voor digitaal lesgeven.pdf

  Inschrijvingsformulier Tools voor digitaal lesgeven

  Beschikbaar vanaf oktober 2020...

  De webcursus “GeoGebra van A tot Z” bestaat uit vijf modules waarbij telkens één onderdeel van het programma GeoGebra uitvoerig wordt toegelicht aan de hand van didactische voorbeelden uit de wiskundeles. 

  Een erg uitgebreide handleiding met uitgewerkte voorbeelden (244 pagina’s) en interactieve GeoGebrabestanden te downloaden via het  leerplatform.

  Module 1: Meetkunde

  Module 2: Grafieken

  Module 3: Het rekenblad

  Module 4: Ruimtemeetkunde

  Module 5: CAS

  Deze webcursus is enkel toegankelijk na inschrijving met jouw cursussleutel!

  Infofolder GeoGebra 6 van A tot Z.pdf

  Inschrijvingsformulier GeoGebra 6 van A tot Z


  Bekijk een aantal voorbeeldpagina's en de volledige inhoudstafel van deze webcursus
  via deze
   deze link op Issuu

  In het nieuwe leerplan voor wiskunde in de eerste graad krijgt het leerplanonderdeel beschrijvende statistiek een pertinente rol. 

  In deze webcursus besteden wij aandacht aan de implementatie van de nieuwe eindtermen voor statistiek, samen met de transversale eindtermen voor onderzoeks- en digitale-competenties.

  Volgende onderwerpen komen hierbij aan bod:

  • een vleugje historiek;
  • informatie halen uit tabellen, grafieken en diagrammen;
  • misleidende grafieken;
  • categorische en numerieke data, databanken;
  • frequentietabellen opstellen;
  • grafische voorstellingen van data: staafdiagram, lijndiagram, cirkeldiagram, dotplot, stengelbladdiagram;
  • ICT-ondersteuning met GeoGebra en Excel;
  • centrum- en spreidingsmaten bepalen: gemiddelde, mediaan, modus, variatiebreedte;
  • datasets onderling vergelijken;
  • een eigen statistisch onderzoek samen met de leerlingen uitvoeren;
  • ...

  Het lesmateriaal omvat een leerboek met:

  • talrijke originele en actuele gegevens;
  • uitgewerkte voorbeelden in realistische contexten; 
  • oefeningen; 
  • bijhorende GeoGebra applets ter visualisatie;
  • demonstratiebestanden;
  • verbetersleutels;
  • ...

  Inschrijvingsformulier webcursus "Data en onzekerheid"


  GRATIS TOEGANKELIJK ALS GAST 

  Interactieve leerpaden voor het eerste jaar van de eerste graad.

  Lesmateriaal voor BZL waarin de volledige leerstof meetkunde van het eerste jaar wordt behandeld.

  • Interactief lesvervangend materiaal voor leerlingen.
  • 10 leerpaden per jaar (15 tot 20 lestijden per leerjaar).
  • Lesmateriaal geordend volgens het leerplan.
  • Leerlingen doorlopen elk lesonderdeel stap voor stap met feedback.
  • Inzetbaar bij elke wiskundemethode of handboek.
  • Ideaal om de leerstof aan te brengen of te herhalen.
  • Ook inzetbaar als remediëring of te gebruiken als huistaak.
  • Per jaar ruim 200 originele GeoGebra applets als demonstratie in de les.
  • Bundeling van applets in GeoGebraboek
  • ...

  Praktische werkwijze:

  • Klik op de link "Leerpaden meetkunde voor het eerste jaar"
  • Inloggen als gast 
  • Het is niet nodig om in te schrijven of te registreren of een account aan te maken

  GRATIS TOEGANKELIJK ALS GAST 

  Interactieve leerpaden voor het eerste jaar van de eerste graad.

  Lesmateriaal voor BZL waarin de volledige leerstof meetkunde van het eerste jaar wordt behandeld.

  • Interactief lesvervangend materiaal voor leerlingen.
  • 10 leerpaden per jaar (15 tot 20 lestijden per leerjaar).
  • Lesmateriaal geordend volgens het leerplan.
  • Leerlingen doorlopen elk lesonderdeel stap voor stap met feedback.
  • Inzetbaar bij elke wiskundemethode of handboek.
  • Ideaal om de leerstof aan te brengen of te herhalen.
  • Ook inzetbaar als remediëring of te gebruiken als huistaak.
  • Per jaar ruim 200 originele GeoGebra applets als demonstratie in de les.
  • Bundeling van applets in GeoGebraboek
  • ...

  Praktische werkwijze:

  • Klik op de link "Leerpaden meetkunde voor het eerste jaar
  • Inloggen als gast 
  • Het is niet nodig om in te schrijven of te registreren of een account aan te maken