Beschikbare cursussen

De webcursus “GeoGebra van A tot Z” bestaat uit vijf modules waarbij telkens één onderdeel van het programma GeoGebra uitvoerig wordt toegelicht aan de hand van didactische voorbeelden uit de wiskundeles. 

Infofolder GeoGebra 6 van A tot Z.pdf

Inschrijvingsformulier GeoGebra 6 van A tot Z

Module 1: Meetkunde

Module 2: Grafieken

Module 3: Het rekenblad

Module 4: Ruimtemeetkunde

Module 5: CAS

Deze webcursus is enkel toegankelijk na inschrijving met jouw cursussleutel!

Maak vrijblijvend kennis met de Mathelo leeromgeving!

Neem dit schooljaar GRATIS deel aan de GeoGebra "DEMOCURSUS"

Inschrijvingsformulier DEMOCURSUS

Mathelo leeromgeving voor wiskunde

Wenst u meer info? Contacteer ons per e-mail  ivan@mathelo.net

Nascholingscursus basisgebruik van GeoGebra voor wiskundeleraren:

  • Doelgroep: alle wiskundeleraren secundair onderwijs Vlaanderen, voortgezet onderwijs Nederland.
  • Een uitgebreide syllabus (>140 pagina's) met alle lesteksten, leerlingenwerkbladen, oefeningen en een collectie van ruim 100 GeoGebrabestanden gebundeld in een interactief GeoGebraboek zijn te downloaden via de website voor de deelnemers. Dit materiaal mag op school voor de leerlingen vrij gekopieerd worden (niet commercieel gebruik).

INSCHRIJVINGEN AFGESLOTEN

Interactieve leerpaden voor het eerste jaar van de eerste graad.

Lesmateriaal voor BZL waarin de volledige leerstof meetkunde van het eerste jaar wordt behandeld.

Infofolder leerpaden eerste jaar.pdf

Inschrijvingsformuliier leerpaden eerste jaar