Mathelo leeromgeving voor wiskunde

Online nascholingsaanbod voor wiskundeleraren 2022-2023

Maak samen met ons de DIGISPRONG in de wiskunde!


Zoek jij naar onmiddellijk bruikbare ICT-tools en interactief lesmateriaal voor wiskunde?

Onze jarenlange expertise in het didactisch gebruik van ICT in de wiskundeles hebben wij gebundeld in een aantal webcursussen.

Je kan aan deze webcursussen deelnemen op je eigen tempo, op een locatie en tijdstip naar keuze via het Internet.


Mathelonet

Het notitieblok en klaslokaal van GeoGebra NIEUW 

Kortlopende webcursus 

Inschrijvingsformulier 7.pdf     Infofolder 7.pdf  

Mathelonet

Grafentheorie in de tweede graad  (Actualisering)

Infofolder 4.pdf      Inhoudstafel leerwerkboek        Inschrijvingsformulier 4

BEKIJK HOOFDSTUK 1/7 VAN DE WEBCURSUS GRAFENTHEORIE
KLIK OP ONDERSTAANDE AFBEELDING

Bordboek HS 1 grafentheorie

Mathelonet

Beschrijvende statistiek, correlatie, trendlijn in de tweede graad (Actualisering)

Infofolder 5.pdf   Inhoudstafel leerwerkboek     Inschrijvingsformulier 5
BEKIJK HOOFDSTUK 1/6 VAN DE WEBCURSUS STATISTIEK IN DE TWEEDE GRAAD
KLIK OP ONDERSTAANDE AFBEELDING


Statistiek in de tweede graad

Mathelonet


GeoGebra Suite (in voorbereiding voorjaar 2023) 

Mathelonet


Doelgroep

Wiskundeleraren secundair onderwijs Vlaanderen en voortgezet onderwijs in Nederland.

Cursusmateriaal en kostprijs

Syllabi met handleidingen, uitgewerkte lessen, leerlingenwerkbladen en een uitgebreide collectie dynamische bestanden.

kunnen via dit leerplatform worden gedownload door de deelnemers 

en mogen vrij gekopiëerd worden (niet commerciëel gebruik).


Eerste deelnemer aan webcursus € 140 

Vanaf tweede deelnemer éénzelfde webcursus  € 70

Mathelonet

Gratis interactief lesmateriaal voor de wiskundeles

Om wiskundeleraren en hun leerlingen optimaal te ondersteunen
zijn een groot aantal voorbeelden uit de webcursussen vrij toegankelijk via

https://www.geogebra.org/u/ivandewinne 

Mathelonet

Beschikbare cursussen

Het klaslokaal van GeoGebra is een online tool waarmee je interactieve leerpaden voor wiskunde kan maken.
Aan deze leerpaden kan je applets, meerkeuzevragen, open vragen, afbeeldingen en instructiefilmpjes toevoegen.
De vorderingen van je leerlingen en hun antwoorden kan je in realtime opvolgen.

Het notitieblok van GeoGebra is één van de recentste vernieuwingen van GeoGebra.

Het notitieblok van GeoGebra is een whiteboard applicatie die feilloos samenwerkt met het klaslokaal van GeoGebra.

Dit notitieblok beschikt over talrijke teken- en invoegtoepassingen voor het maken van notities, het tekenen van meetkundige figuren, het invoegen van GeoGebra applets en Graspable Math toepassingen.
Je kan in met het notitieblok een les voorbereiden en een bordplan klaarzetten over meerdere pagina’s om actief in te werken.

Graspable Math een uitstekend gereedschap om reken- en algebraïsche vaardigheden in te oefenen.

In deze webcursus wordt het didactisch gebruik van deze tools in de klaspraktijk uitvoerig toegelicht.

Inschrijvingsformulier 7.pdf     Infofolder 7.pdf 

Voorziene start van deze kortlopende webcursus medio mei 2022.

Grafentheorie één van de opvallende nieuwe onderwerpen die op het leerplan van de tweede graad staan.

Voor de meeste wiskundeleraars is het onderwerp grafentheorie een totale onbekende. 

Momenteel is er weinig of geen bruikbaar materiaal beschikbaar om grafentheorie op het niveau van de leerlingen uit de tweede graad aan te brengen.

Met deze webcursus wil het team van Mathelo wiskundeleraars ondersteunen bij de invoering van de grafentheorie.

Leerwerkboek voor leerlingen (gratis)
Syllabus met theorie, werkbladen, origineel
oefenmateriaal met bijhorende verbetersleutels en een collectie interactieve GeoGebra applets.

ICT-hulpmiddelen
In het leerwerkboek wordt frequent gebruik gemaakt van GeoGebra 

Digitaal bordboek (nieuw)
Online beschikbaar

Infofolder Grafentheorie.pdf    

Inschrijvingsformulier Grafentheorie

In het nieuwe leerplan voor wiskunde in de tweede graad krijgen de leerplanonderdelen
beschrijvende statistiekspreidingsdiagrammen (trendlijn) en correlatie een pertinente rol.
Met deze webcursus en leerwerkboek wil het team van Mathelo leerpaden aanbieden aan wiskundeleraars bij de invoering van deze leerstofonderdelen in de klaspraktijk.

Leerwerkboek voor leerlingen (gratis)
Syllabus met theorie, werkbladen, origineel
oefenmateriaal met bijhorende verbetersleutels en een collectie interactieve GeoGebra applets.

ICT-hulpmiddelen
In het leerwerkboek wordt frequent gebruik
gemaakt van het rekenblad van GeoGebra en/of Excel.

Digitaal bordboek (nieuw)
Online beschikbaar

Infofolder statistiek in de tweede graad.pdf 

Inschrijvingsformulier statistiek in de tweede graad

Afstandsleren, blended learning, flipping the classroom …zijn slechts een paar begrippen die sinds de Coronacrisis aan belang winnen.

Deze webcursus heeft tot doel om je onder te dompelen in de mogelijkheden die digitale didactiek biedt…

Volgende interactieve webapplicaties worden uitvoerig toegelicht: H5p, Desmos, Bookwidgets, Graspable math, GeoGebra, de leeromgeving Moodle.


Infofolder Tools voor digitaal lesgeven.pdf     Inschrijvingsformulier Tools voor digitaal lesgeven
De webcursus “GeoGebra van A tot Z” bestaat uit vijf modules waarbij telkens één onderdeel van het programma GeoGebra uitvoerig wordt toegelicht aan de hand van didactische voorbeelden uit de wiskundeles. 

Een erg uitgebreide handleiding met uitgewerkte voorbeelden (244 pagina’s) en interactieve GeoGebrabestanden te downloaden via het  leerplatform.

Infofolder GeoGebra 6 van A tot Z.pdf    Inschrijvingsformulier GeoGebra 6 van A tot Z

Bekijk een aantal voorbeeldpagina's en de volledige inhoudstafel van deze webcursus

via deze deze link op Issuu

In het nieuwe leerplan voor wiskunde in de eerste graad krijgt het leerplanonderdeel beschrijvende statistiek een pertinente rol. 

In deze webcursus besteden wij aandacht aan de implementatie van de nieuwe eindtermen voor statistiek, samen met de transversale eindtermen voor onderzoeks- en digitale-competenties.

Infofolder "Statistiek data en onzekerheid".pdf    Inschrijvingsformulier webcursus "Data en onzekerheid"

GRATIS TOEGANKELIJK ALS GAST 

Interactieve leerpaden voor het eerste jaar van de eerste graad.

Lesmateriaal voor BZL waarin de volledige leerstof meetkunde van het eerste jaar wordt behandeld.

 • Interactief lesvervangend materiaal voor leerlingen.
 • 10 leerpaden per jaar (15 tot 20 lestijden per leerjaar).
 • Lesmateriaal geordend volgens het leerplan.
 • Leerlingen doorlopen elk lesonderdeel stap voor stap met feedback.
 • Inzetbaar bij elke wiskundemethode of handboek.
 • Ideaal om de leerstof aan te brengen of te herhalen.
 • Ook inzetbaar als remediëring of te gebruiken als huistaak.
 • Per jaar ruim 200 originele GeoGebra applets als demonstratie in de les.
 • Bundeling van applets in GeoGebraboek
 • ...

Praktische werkwijze:

 • Klik op de link "Leerpaden meetkunde voor het eerste jaar"
 • Inloggen als gast 
 • Het is niet nodig om in te schrijven of te registreren of een account aan te maken

GRATIS TOEGANKELIJK ALS GAST 

Interactieve leerpaden voor het eerste jaar van de eerste graad.

Lesmateriaal voor BZL waarin de volledige leerstof meetkunde van het eerste jaar wordt behandeld.

 • Interactief lesvervangend materiaal voor leerlingen.
 • 10 leerpaden per jaar (15 tot 20 lestijden per leerjaar).
 • Lesmateriaal geordend volgens het leerplan.
 • Leerlingen doorlopen elk lesonderdeel stap voor stap met feedback.
 • Inzetbaar bij elke wiskundemethode of handboek.
 • Ideaal om de leerstof aan te brengen of te herhalen.
 • Ook inzetbaar als remediëring of te gebruiken als huistaak.
 • Per jaar ruim 200 originele GeoGebra applets als demonstratie in de les.
 • Bundeling van applets in GeoGebraboek
 • ...

Praktische werkwijze:

 • Klik op de link "Leerpaden meetkunde voor het eerste jaar
 • Inloggen als gast 
 • Het is niet nodig om in te schrijven of te registreren of een account aan te maken