Hulp voor Doorzoek cursussen

Afstandsleren, blended learning, flipping the classroom …zijn slechts een paar begrippen die sinds de Coronacrisis aan belang winnen.

Deze webcursus heeft tot doel om je onder te dompelen in de mogelijkheden die digitale didactiek biedt…

Volgende interactieve webapplicaties worden uitvoerig toegelicht:

H5P: Interactieve oefeningen maken, delen en hergebruiken zoals sleepoefeningen, hotspots, meerkeuzevragen, waar/vals, image pairing, rekenkunde quiz... Online toetsen met score.

Desmos: Uitermate gebruiksvriendelijke app voor de studie van functies en krommen in cartesische– en poolcoördinaten. Mogelijkheid om  leerpaden te delen in Desmos Classroom.

BookwidgetsPlatform voor het creëren van digitale oefeningen. Keuze uit een bibliotheek met 40 soorten activiteiten. Perfecte integratie binnen Moodle, Google Classroom, Smartschool.

Graspable Math: Leer stapsgewijs en op een intuïtieve en dynamische manier rekenen met getallen. Ontdek op speelse wijze de volgorde van bewerkingen, formules en het oplossen van eenvoudige vergelijkingen. Ideaal als presentatietool in combinatie met whiteboard.

GeoGebra: Zoek en vind bruikbare applets in de materialenbank. Orden dynamische applets tot leerpaden in een online boek. Ontdek de
recente toepassingen zoals het notitieboek en het virtuele klaslokaal van GeoGebra.

Moodle digitale leeromgevingOntwikkel jouw eigen webcursus in MoodleCloud als gratis alternatief voor betalende diensten.

...en nog veel meer!

Infofolder Tools voor digitaal lesgeven.pdf

Inschrijvingsformulier Tools voor digitaal lesgeven

Beschikbaar vanaf oktober 2020...

De webcursus “GeoGebra van A tot Z” bestaat uit vijf modules waarbij telkens één onderdeel van het programma GeoGebra uitvoerig wordt toegelicht aan de hand van didactische voorbeelden uit de wiskundeles. 

Een erg uitgebreide handleiding met uitgewerkte voorbeelden (244 pagina’s) en interactieve GeoGebrabestanden te downloaden via het  leerplatform.

Module 1: Meetkunde

Module 2: Grafieken

Module 3: Het rekenblad

Module 4: Ruimtemeetkunde

Module 5: CAS

Deze webcursus is enkel toegankelijk na inschrijving met jouw cursussleutel!

Infofolder GeoGebra 6 van A tot Z.pdf

Inschrijvingsformulier GeoGebra 6 van A tot Z


Bekijk een aantal voorbeeldpagina's en de volledige inhoudstafel van deze webcursus
via deze
 deze link op Issuu

In het nieuwe leerplan voor wiskunde in de eerste graad krijgt het leerplanonderdeel beschrijvende statistiek een pertinente rol. 

In deze webcursus besteden wij aandacht aan de implementatie van de nieuwe eindtermen voor statistiek, samen met de transversale eindtermen voor onderzoeks- en digitale-competenties.

Volgende onderwerpen komen hierbij aan bod:

 • een vleugje historiek;
 • informatie halen uit tabellen, grafieken en diagrammen;
 • misleidende grafieken;
 • categorische en numerieke data, databanken;
 • frequentietabellen opstellen;
 • grafische voorstellingen van data: staafdiagram, lijndiagram, cirkeldiagram, dotplot, stengelbladdiagram;
 • ICT-ondersteuning met GeoGebra en Excel;
 • centrum- en spreidingsmaten bepalen: gemiddelde, mediaan, modus, variatiebreedte;
 • datasets onderling vergelijken;
 • een eigen statistisch onderzoek samen met de leerlingen uitvoeren;
 • ...

Het lesmateriaal omvat een leerboek met:

 • talrijke originele en actuele gegevens;
 • uitgewerkte voorbeelden in realistische contexten; 
 • oefeningen; 
 • bijhorende GeoGebra applets ter visualisatie;
 • demonstratiebestanden;
 • verbetersleutels;
 • ...

Inschrijvingsformulier webcursus "Data en onzekerheid"


GRATIS TOEGANKELIJK ALS GAST 

Interactieve leerpaden voor het eerste jaar van de eerste graad.

Lesmateriaal voor BZL waarin de volledige leerstof meetkunde van het eerste jaar wordt behandeld.

 • Interactief lesvervangend materiaal voor leerlingen.
 • 10 leerpaden per jaar (15 tot 20 lestijden per leerjaar).
 • Lesmateriaal geordend volgens het leerplan.
 • Leerlingen doorlopen elk lesonderdeel stap voor stap met feedback.
 • Inzetbaar bij elke wiskundemethode of handboek.
 • Ideaal om de leerstof aan te brengen of te herhalen.
 • Ook inzetbaar als remediëring of te gebruiken als huistaak.
 • Per jaar ruim 200 originele GeoGebra applets als demonstratie in de les.
 • Bundeling van applets in GeoGebraboek
 • ...

Praktische werkwijze:

 • Klik op de link "Leerpaden meetkunde voor het eerste jaar"
 • Inloggen als gast 
 • Het is niet nodig om in te schrijven of te registreren of een account aan te maken

GRATIS TOEGANKELIJK ALS GAST 

Interactieve leerpaden voor het eerste jaar van de eerste graad.

Lesmateriaal voor BZL waarin de volledige leerstof meetkunde van het eerste jaar wordt behandeld.

 • Interactief lesvervangend materiaal voor leerlingen.
 • 10 leerpaden per jaar (15 tot 20 lestijden per leerjaar).
 • Lesmateriaal geordend volgens het leerplan.
 • Leerlingen doorlopen elk lesonderdeel stap voor stap met feedback.
 • Inzetbaar bij elke wiskundemethode of handboek.
 • Ideaal om de leerstof aan te brengen of te herhalen.
 • Ook inzetbaar als remediëring of te gebruiken als huistaak.
 • Per jaar ruim 200 originele GeoGebra applets als demonstratie in de les.
 • Bundeling van applets in GeoGebraboek
 • ...

Praktische werkwijze:

 • Klik op de link "Leerpaden meetkunde voor het eerste jaar
 • Inloggen als gast 
 • Het is niet nodig om in te schrijven of te registreren of een account aan te maken