Hulp voor Doorzoek cursussen

Het klaslokaal van GeoGebra is een online tool waarmee je interactieve leerpaden voor wiskunde kan maken.
Aan deze leerpaden kan je applets, meerkeuzevragen, open vragen, afbeeldingen en instructiefilmpjes toevoegen.
De vorderingen van je leerlingen en hun antwoorden kan je in realtime opvolgen.

Het notitieblok van GeoGebra is één van de recentste vernieuwingen van GeoGebra.

Het notitieblok van GeoGebra is een whiteboard applicatie die feilloos samenwerkt met het klaslokaal van GeoGebra.

Dit notitieblok beschikt over talrijke teken- en invoegtoepassingen voor het maken van notities, het tekenen van meetkundige figuren, het invoegen van GeoGebra applets en Graspable Math toepassingen.
Je kan in met het notitieblok een les voorbereiden en een bordplan klaarzetten over meerdere pagina’s om actief in te werken.

Graspable Math een uitstekend gereedschap om reken- en algebraïsche vaardigheden in te oefenen.

In deze webcursus wordt het didactisch gebruik van deze tools in de klaspraktijk uitvoerig toegelicht.

Infofolder 1.pdf      Inschrijvingsformulier 1
Grafentheorie één van de opvallende nieuwe onderwerpen die op het leerplan van de tweede graad staan.

Voor de meeste wiskundeleraars is het onderwerp grafentheorie een totale onbekende. 

Momenteel is er weinig of geen bruikbaar materiaal beschikbaar om grafentheorie op het niveau van de leerlingen uit de tweede graad aan te brengen.

Met deze webcursus wil het team van Mathelo wiskundeleraars ondersteunen bij de invoering van de grafentheorie.

Leerwerkboek voor leerlingen (gratis)
Syllabus met theorie, werkbladen, origineel
oefenmateriaal met bijhorende verbetersleutels en een collectie interactieve GeoGebra applets.

ICT-hulpmiddelen
In het leerwerkboek wordt frequent gebruik gemaakt van GeoGebra 

Digitaal bordboek (nieuw)
Online beschikbaar

Infofolder 4.pdf    Inhoudstafel leerwerkboek    Inschrijvingsformulier 4

In het nieuwe leerplan voor wiskunde in de tweede graad krijgen de leerplanonderdelen
beschrijvende statistiekspreidingsdiagrammen (trendlijn) en correlatie een pertinente rol.
Met deze webcursus en leerwerkboek wil het team van Mathelo leerpaden aanbieden aan wiskundeleraars bij de invoering van deze leerstofonderdelen in de klaspraktijk.

Leerwerkboek voor leerlingen (gratis)
Syllabus met theorie, werkbladen, origineel
oefenmateriaal met bijhorende verbetersleutels en een collectie interactieve GeoGebra applets.

ICT-hulpmiddelen
In het leerwerkboek wordt frequent gebruik
gemaakt van het rekenblad van GeoGebra en/of Excel.

Digitaal bordboek (nieuw)
Online beschikbaar

Infofolder 5.pdf   Inhoudstafel leerwerkboek     Inschrijvingsformulier 5

De webcursus “GeoGebra van A tot Z” bestaat uit vijf modules waarbij telkens één onderdeel van het programma GeoGebra uitvoerig wordt toegelicht aan de hand van didactische voorbeelden uit de wiskundeles. 

Een erg uitgebreide handleiding met uitgewerkte voorbeelden (244 pagina’s) en interactieve GeoGebrabestanden te downloaden via het  leerplatform.

Bekijk een aantal voorbeeldpagina's en de volledige inhoudstafel van deze webcursus

via deze deze link op Issuu

Infofolder 6.pdf    Inschrijvingsformulier 6