Hulp voor Doorzoek cursussen

De webcursus “GeoGebra van A tot Z” bestaat uit vijf modules waarbij telkens één onderdeel van het programma GeoGebra uitvoerig wordt toegelicht aan de hand van didactische voorbeelden uit de wiskundeles. 

Een erg uitgebreide handleiding met uitgewerkte voorbeelden (244 pagina’s) en interactieve GeoGebrabestanden te downloaden via het  leerplatform.

Infofolder GeoGebra 6 van A tot Z.pdf

Inschrijvingsformulier GeoGebra 6 van A tot Z

Module 1: Meetkunde

Module 2: Grafieken

Module 3: Het rekenblad

Module 4: Ruimtemeetkunde

Module 5: CAS

Deze webcursus is enkel toegankelijk na inschrijving met jouw cursussleutel!

Bekijk een aantal voorbeeldpagina's en de volledige inhoudstafel van deze webcursus
via deze
deze link op Issuu

De nieuwste versie GeoGebra 6 beschikt over een apart 3D-tekenvenster en een werkbalk om meetkundige constructies in de ruimte uit te voeren en ruimtelijke objecten te manipuleren.

Deelnemers aan deze webcursus beschikken na afloop over voldoende ervaring, om de 3D-versie van GeoGebra te integreren in hun dagdagelijkse lespraktijk en zelf eenvoudige dynamische GeoGebra bestanden te maken.

Een erg uitgebreide syllabus (> 150 pagina’s) met bijhorende GeoGebra bestanden, kan door de deelnemers via de website worden gedownload.

Infofolder ruimtemeetkunde met GeoGebra 6.pdf

Inschrijvingsformulier ruimtemeetkunde

Deze webcursus is enkel toegankelijk na inschrijving met jouw cursussleutel!

Ontdek de talrijke gebruiksmogelijkheden van GeoGebra met voorbeelden uit de eerste graad.

GeoGebra kan door leerlingen gebruikt worden voor het maken van dynamische meetkundige constructies, het tekenen van grafieken en krommen, het zelfstandig exploreren van wiskundige begrippen in algebra, meetkunde, goniometrie, statistiek en ruimtemeetkunde.

Wiskundeleraren kunnen met GeoGebra lesmateriaal verfraaien met afbeeldingen en interactieve werkbladen creëren als demonstratie in de wiskundeles en deze applets integreren in de digitale leeromgeving van de school

Een erg uitgebreide syllabus (> 110 pagina’s)met bijhorende GeoGebra bestanden, kan door de deelnemers via de website worden gedownload.


Infofolder GeoGebra in de eerste graad.pdf

Inschrijvingsformulier GeoGebra in de eerste graad

Deze webcursus is enkel toegankelijk na inschrijving met jouw cursussleutel!


Deelnemers aan deze webcursus ontvangen ook een wachtwoord
om, samen met hun leerlingen, als gast GRATIS deel te nemen aan de leerpaden voor meetkunde