Hulp voor Doorzoek cursussen


In het nieuwe leerplan voor wiskunde in de eerste graad krijgt het leerplanonderdeel beschrijvende statistiek een pertinente rol. 

In deze webcursus besteden wij aandacht aan de implementatie van de nieuwe eindtermen voor statistiek, samen met de transversale eindtermen voor onderzoeks- en digitale-competenties.

Volgende onderwerpen komen hierbij aan bod:

 • een vleugje historiek;
 • informatie halen uit tabellen, grafieken en diagrammen;
 • misleidende grafieken;
 • categorische en numerieke data, databanken;
 • frequentietabellen opstellen;
 • grafische voorstellingen van data: staafdiagram, lijndiagram, cirkeldiagram, dotplot, stengelbladdiagram;
 • ICT-ondersteuning met GeoGebra en Excel;
 • centrum- en spreidingsmaten bepalen: gemiddelde, mediaan, modus, variatiebreedte;
 • datasets onderling vergelijken;
 • een eigen statistisch onderzoek samen met de leerlingen uitvoeren;
 • ...

Het lesmateriaal omvat een leerboek met:

 • talrijke originele en actuele gegevens;
 • uitgewerkte voorbeelden in realistische contexten; 
 • oefeningen; 
 • bijhorende GeoGebra applets ter visualisatie;
 • demonstratiebestanden;
 • verbetersleutels;
 • ...

Inschrijvingsformulier webcursus "Data en onzekerheid"De webcursus “GeoGebra van A tot Z” bestaat uit vijf modules waarbij telkens één onderdeel van het programma GeoGebra uitvoerig wordt toegelicht aan de hand van didactische voorbeelden uit de wiskundeles. 

Een erg uitgebreide handleiding met uitgewerkte voorbeelden (244 pagina’s) en interactieve GeoGebrabestanden te downloaden via het  leerplatform.

Module 1: Meetkunde

Module 2: Grafieken

Module 3: Het rekenblad

Module 4: Ruimtemeetkunde

Module 5: CAS

Deze webcursus is enkel toegankelijk na inschrijving met jouw cursussleutel!

Infofolder GeoGebra 6 van A tot Z.pdf

Inschrijvingsformulier GeoGebra 6 van A tot Z


Bekijk een aantal voorbeeldpagina's en de volledige inhoudstafel van deze webcursus
via deze
 deze link op Issuu


De nieuwste versie GeoGebra 6 beschikt over een apart 3D-tekenvenster en een werkbalk om meetkundige constructies in de ruimte uit te voeren en ruimtelijke objecten te manipuleren.

Deelnemers aan deze webcursus beschikken na afloop over voldoende ervaring, om de 3D-versie van GeoGebra te integreren in hun dagdagelijkse lespraktijk en zelf eenvoudige dynamische GeoGebra bestanden te maken.

Een erg uitgebreide syllabus (> 150 pagina’s) met bijhorende GeoGebra bestanden, kan door de deelnemers via de website worden gedownload.

Infofolder ruimtemeetkunde met GeoGebra 6.pdf

Inschrijvingsformulier ruimtemeetkunde

Deze webcursus is enkel toegankelijk na inschrijving met jouw cursussleutel!