Hulp voor Doorzoek cursussen

Nascholingscursus basisgebruik van GeoGebra voor wiskundeleraren:

  • Doelgroep: alle wiskundeleraren secundair onderwijs Vlaanderen, voortgezet onderwijs Nederland.
  • Een uitgebreide syllabus (>140 pagina's) met alle lesteksten, leerlingenwerkbladen, oefeningen en een collectie van ruim 100 GeoGebrabestanden gebundeld in een interactief GeoGebraboek zijn te downloaden via de website voor de deelnemers. Dit materiaal mag op school voor de leerlingen vrij gekopieerd worden (niet commercieel gebruik).

INSCHRIJVINGEN AFGESLOTEN