Mathelo is een online leerplatform voor wiskunde dat leraren en leerlingen optimaal ondersteund.

De voorbije schooljaren lag de nadruk voornamelijk op het aanbieden van nascholingen voor leerkrachten
omtrent het gebruik van GeoGebra en de integratie van ICT in de lespraktijk.

Vanaf het schooljaar 2017/2018 bieden wij ook online interactief lesmateriaal voor uw leerlingen aan.

Voor het eerste jaar werden 15 lesgehelen uitgewerkt.

Ook voor de volgende leerjaren zal lesmateriaal worden ontwikkeld.

Dit materiaal kan gebruikt worden door leerkrachten en leerlingen en omvat:

 • een uitgebreide collectie GeoGebra applets als illustratie van begrippen
 • oefenmateriaal
 • lesvervangend materiaal voor de leerkrachten
 • volledig uitgewerkte leerpaden voor leerlingen

Leerlingen kunnen deze leerpaden volledig zelfstandig (of begeleid) doornemen,
met een score voor controlevragen en oefeningen.
De leerkrachten kunnen de vorderingen van hun leerlingen volgen.

Het lesmateriaal sluit perfect aan bij elk handboek en methode.

De leerpaden zijn ook ideaal om de leerstof te herhalen, als huiswerkbegeleiding en als  remediëring.

Dit lesmateriaal is geïntegreerd binnen de Moodle leeromgeving
en bruikbaar op elk platform en beschikbaar voor PC, laptop, tablet, smartphone.

Het lesmateriaal is 24/24  en 7/7 beschikbaar op elke locatie: school, klaslokaal, leercentrum, thuis...

Basiscursus gebruik van de nieuwste versie 6 van GeoGebra.

In deze cursus worden de verschillenden modules van het pakket uitvoerig besproken.

Interactief lesmateriaal voor het eerste jaar.

Voor het eerste jaar werden 10 lesgehelen uitgewerkt (15-20 lestijden)

Dit materiaal kan gebruikt worden door leerkrachten en leerlingen en omvat:

 • een uitgebreide collectie GeoGebra applets als illustratie van begrippen
 • oefenmateriaal
 • lesvervangend materiaal voor de leerkrachten
 • volledig uitgewerkte leerpaden voor leerlingen

Leerlingen kunnen deze leerpaden volledig zelfstandig (of begeleid) doornemen,
met een score voor controlevragen en oefeningen.
De leerkrachten kunnen de vorderingen van hun leerlingen volgen.

Het lesmateriaal sluit perfect aan bij elk handboek en methode.

De leerpaden zijn ook ideaal om de leerstof te herhalen, als huiswerkbegeleiding en als  remediëring.

Dit lesmateriaal is geïntegreerd binnen de Moodle leeromgeving
en bruikbaar op elk platform en beschikbaar voor PC, laptop, tablet, smartphone.

Het lesmateriaal is 24/24  en 7/7 beschikbaar op elke locatie: school, klaslokaal, leercentrum, thuis...

Interactief lesmateriaal voor het tweede jaar.

Voor het eerste jaar werden 10 lesgehelen uitgewerkt (15-20 lestijden)

Dit materiaal kan gebruikt worden door leerkrachten en leerlingen en omvat:

 • een uitgebreide collectie GeoGebra applets als illustratie van begrippen
 • oefenmateriaal
 • lesvervangend materiaal voor de leerkrachten
 • volledig uitgewerkte leerpaden voor leerlingen

Leerlingen kunnen deze leerpaden volledig zelfstandig (of begeleid) doornemen,
met een score voor controlevragen en oefeningen.
De leerkrachten kunnen de vorderingen van hun leerlingen volgen.

Het lesmateriaal sluit perfect aan bij elk handboek en methode.

De leerpaden zijn ook ideaal om de leerstof te herhalen, als huiswerkbegeleiding en als  remediëring.

Dit lesmateriaal is geïntegreerd binnen de Moodle leeromgeving
en bruikbaar op elk platform en beschikbaar voor PC, laptop, tablet, smartphone.

Het lesmateriaal is 24/24  en 7/7 beschikbaar op elke locatie: school, klaslokaal, leercentrum, thuis...