Online nascholingen voor wiskundeleerkrachten 2017-2018
via het Mathelo leerplatform www.mathelo.net

Nascholingscursus basisgebruik van GeoGebra voor wiskundeleraren:

 • Doelgroep: alle wiskundeleraren secundair onderwijs Vlaanderen, voortgezet onderwijs Nederland.
 • Een uitgebreide syllabus (>140 pagina's) met alle lesteksten, leerlingenwerkbladen, oefeningen en een collectie van ruim 100 GeoGebrabestanden gebundeld in een interactief GeoGebraboek zijn te downloaden via de website voor de deelnemers. Dit materiaal mag op school voor de leerlingen vrij gekopieerd worden (niet commercieel gebruik).

Uiterste inschrijvingsdatum 30 april 2018.

Uitgebreide webcursus waarin de gebruiksmogelijkheden van de 3D-module van GeoGebra voor ruimtemeetkunde in detail worden besproken.

 • Alle onderdelen van de ruimtemeetkunde van de 1ste en de 2de graad komen aan bod: perspectieven, stapelen van kubussen en aanzichten, ontvouwingen, onderlinge ligging van rechten en/of vlakken, doorsneden, ruimtelijk inzicht, veelvlakken, ruimtelijke constructies, oppervlakte en inhoud van ruimtelichamen…
 • Doelgroep: wiskundeleraren 1ste en 2de graad Vlaanderen, voortgezet onderwijs Nederland.
 • Een uitgegreide syllabus (>150 pagina's) met alle lesteksten, leerlingenwerkbladen, oefeningen en een collectie van meer dan 100 originele GeoGebrabestanden, gebundeld in een interactief GeoGebraboek zijn te downloaden via de website voor de deelnemers.
 • Dit materiaal mag op school voor de leerlingen vrij gekopieerd worden (niet commercieel gebruik)

Uiterste inschrijvingsdatum 30 april 2018.

Nascholingscursus voor gevorderde GeoGebra gebruikers.

Alle graden, ASO, TSO en BSO in Vlaanderen.

Onderbouw en bovenbouw in Nederland.

Inschrijvingen schooljaar 2017-2018 zijn afgesloten.
Herneming vanaf september 2018.

Nascholingscursus en (leerwerkboek) beschrijvende statistiek voor wiskundeleraren:

 • Tweede en derde graad in Vlaanderen: ASO, TSO en KSO
 • Voortgezet onderwijs in Nederland: HAVO/VWO

Inschrijvingen schooljaar 2017-2018 zijn afgesloten.
Herneming vanaf september 2018.

Nascholingscursus didactisch gebruik van GeoGebra voor wiskundeleraren

 • Tweede graad in Vlaanderen: ASO, TSO en KSO
 • Voortgezet onderwijs in Nederland: HAVO/VWO 3 en 4

Inschrijvingen schooljaar 2017-2018 zijn afgesloten.
Herneming vanaf september 2018.

Nascholingscursus didactisch gebruik van GeoGebra voor wiskundeleraren;

 • Derde graad in Vlaanderen: ASO, TSO en KSO
 • Voortgezet onderwijs in Nederland: HAVO/VWO 5 en 6

Inschrijvingen schooljaar 2017-2018 zijn afgesloten.
Herneming vanaf september 2018.