Online nascholingen voor wiskundeleerkrachten 2017-2018
via het Mathelo leerplatform www.mathelo.net

Nascholingscursus basisgebruik van GeoGebra voor wiskundeleraren:

  • Alle graden in Vlaanderen: ASO, TSO en KSO
  • Voortgezet onderwijs in Nederland: HAVO/VWO

Nascholingscursus voor gevorderde GeoGebra gebruikers.

Alle graden, ASO, TSO en BSO in Vlaanderen.

Onderbouw en bovenbouw in Nederland.

Nascholingscursus en (leerwerkboek) beschrijvende statistiek voor wiskundeleraren:

  • Tweede en derde graad in Vlaanderen: ASO, TSO en KSO
  • Voortgezet onderwijs in Nederland: HAVO/VWO

Nascholingscursus didactisch gebruik van GeoGebra voor wiskundeleraren

  • Tweede graad in Vlaanderen: ASO, TSO en KSO
  • Voortgezet onderwijs in Nederland: HAVO/VWO 3 en 4

Nascholingscursus didactisch gebruik van GeoGebra voor wiskundeleraren;

  • Derde graad in Vlaanderen: ASO, TSO en KSO
  • Voortgezet onderwijs in Nederland: HAVO/VWO 5 en 6