Nascholingsreeks vorig schooljaar 2015-2016.

Toegankelijk voor deelnemers die hiervoor hebben ingeschreven
tijdens het voorjaar van 2016...

De webcursussen werden overgeplaatst naar de nieuwe server.
(met heel wat meer mogelijkheden)

Mogelijks zijn deze webcursussen NIET meer toegankelijk
met de oude gebruikersnaam.

Gelieve desgevallend een nieuw wachtwoord aan te vragen!

ivan.dewinne@telenet.be

Doelgroep:
Wiskundeleerkrachten met weinig (of geen) ervaring in het gebruik van GeoGebra.

Inhoud:
De bijhorende syllabus is dé ideale handleiding voor wiskundeleerkrachten en ook leerlingen om de basisvaardigheden in het gebruik van GeoGebra 5 aan te leren.

Doelstelling:
Na afloop kunnen leerkrachten GeoGebra demonstreren in hun lessen, taken en toetsen verfraaien met beeldmateriaal en eenvoudige interactieve applets maken.

Werkvorm:
e-learning via Mathelo leeromgeving.

Syllabus en bestanden:
Cursustekst, werkbladen en applets zijn vrij te downloaden.

Meer info en inschrijven via www.mathelo.net

Doelgroep:
Wiskundeleerkrachten alle graden in Vlaanderen.
Voortgezet onderwijs: HAVO, VWO in Nederland.

Inhoud:
Versie 5 van GeoGebra maakt het nu ook mogelijk om aan ruimtemeetkunde te doen.

Doelstelling:
Deze  webcursus besteed zowel aandacht aan het uitvoeren van ruimtelijke constructies als de analytische behandeling van de ruimtemeetkunde met de 3D-versie van GeoGebra

Werkvorm:
E-learning via Mathelo leeromgeving

Syllabus en bestanden:
Een erg uitgebreide syllabus (> 120 pagina’s) met bijhorende GeoGebra bestanden kunnen door de deelnemers via de website worden gedownload.

Meer info en inschrijven via www.mathelo.net


Doelgroep: wiskundeleerkrachten 2de en 3de graad Vlaanderen, voortgezet onderwijs Nederland

Inhoud: Deze webcursus bestaat uit een groot aantal uitgewerkte oefeningen, bijhorende werkbladen voor leerlingen en GeoGebra applets waarin eerste– en tweedegraadsfuncties en de basisbegrippen van de analytische meetkunde worden behandeld.Dit interactief lesmateriaal is geschikt om leerlingen (begeleid) zelfstandig dit onderwerp te verwerken.

Werkvorm: e-learning via Mathelo leeromgeving + leerlingenwerkbladen + bijhorende applets en uitgewerkte oplossingen voor de leerkracht.

Meer info en inschrijven via www.mathelo.net

Doelgroep:
Wiskundeleerkrachten 2de en 3de graad in Vlaanderen.
Voortgezet onderwijs: HAVO, VWO in Nederland.

 

Inhoud:
GeoGebra wordt op een erg creatieve manier gebruikt om wiskundige problemen te verkennen en te onderzoeken, te mathematiseren en op te lossen. Een dertigtal verrassende problemen worden onderzocht, uitgewerkt en interactief geïllustreerd met GeoGebra.

Doelstelling:
Deze webcursus legt de nadruk  op het aanleren van probleemoplossende vaardigheden en onderzoekscompetenties voor wiskunde.

Werkvorm:
e-learning via Mathelo leeromgeving.

Syllabus en bestanden:
Cursustekst, werkbladen en applets zijn vrij te downloaden.

Meer info en inschrijven via www.mathelo.net