Mathelo online nascholingsaanbod GeoGebra schooljaar 2018-2019

Didactisch gebruik van GeoGebra 6

GeoGebra voor de eerste graad

Inschrijvingsformulier GeoGebra in de eerste graad 

Infofolder 1.pdf

        

GeoGebra voor de tweede graad

Inschrijvingsformulier GeoGebra in de tweede graad

Infofolder 2.pdf

          

GeoGebra voor de derde graad

Inschrijvingsformulier GeoGebra in de derde graad

Infofolder 3.pdf

            

Ruimtemeetkunde met GeoGebra 3D

Inschrijvingsformulier webcursus ruimtemeetkunde

Infofolder 4.pdf

            

Lesvervangend materiaal voor leerlingen

Interactieve leerpaden voor het 1ste jaar

Inschrijvingsformulier leerpaden 1ste jaar

Infofolder 5.pdf